Post­strej­ken på­ver­kar bib­li­o­te­kets kund­med­de­lan­den samt fjärr­lå­ne­ser­vicen