Kajsahusets återlämningslucka ur bruk under början av veckan. I campusbiblioteken i Gumtäkt och Vik kan man återlämna material normalt också utanför öppethållningstiderna.
APA-referens

(2016). Kudos.

Citat i Chicago-stil

Kudos. 2016.

MLA-referens

Kudos. 2016.

Harvard-stil citat

2016. Kudos.

‌.