Kajsahusets återlämningslucka ur bruk under början av veckan. I campusbiblioteken i Gumtäkt och Vik kan man återlämna material normalt också utanför öppethållningstiderna.
Du måste logga in först