Selaa luetteloa

Helsingin yliopisto. Kansanrunoustieteen laitos (57) Suomen Akatemia (52) Yhdistyneiden kansakuntien elintarvike- ja maatalousjärjestö (27) Suomi. Maa- ja metsätalousministeriö (20) Krohn, Kaarle (19) Suomi. Sosiaali- ja terveysministeriö (19) Mieder, Wolfgang (18) Sorvali, Irma (18) Suomi. Opetusministeriö (18) OECD (17) Kääntämisentutkimuksen päivät (16) König, René (16) Solin, Heikki (13) Meyer, Eduard (12) Valtion lääketieteellinen toimikunta (12) Associazione "Genesi" (11) Kansanen, Pertti (11) Vesi- ja ympäristöhallitus (11) Convegno epigrafico cominese (10) International Service for National Agricultural Research (10) Kauppa- ja teollisuusministeriö. Energiaosasto (10) Lahtinen, Mikko (10) Maatalouden tutkimuskeskus (10) Bourdieu, Pierre (9) Denzin, Norman K. (9) Dundes, Alan (9) Helsingin yliopisto (9) Kuisma, Paavo (9) Lauhakangas, Outi (9) Maatalouden tutkimus- ja tuotantopäivät (9) Pohjoismaiden ministerineuvosto (9) Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus (9) Tilastokeskus (9) Tomasson, Richard F. (9) Trost, Jan (9) World Health Organization (9) Blom, Raimo (8) Carlsson, Ulla (8) Colóquio Interdisciplinar sobre Provérbios (8) ICP (8) Interdicsciplinary Colloquium on Proverbs (8) Nieminen, Hannu (8) Nuorisotutkimusseura (8) Soares, Rui João Babtista (8) Suomen Akatemia. Valtion lääketieteellinen toimikunta (8) Toikkanen, Tuulikki (8) AIP (7) Anttila, Pirkko (7) Anttiroiko, Ari-Veikko (7) Associação Internacional de Paremiologia (AIP) (7) Bryman, Alan (7) Hammersley, Martyn (7) Hirsjärvi, Sirkka (7) IAP (7) International Agency for Research on Cancer (7) International Association of Paremiology (IAP) (7) Kallioniemi, Arto (7) Kolu, Timo (7) Kuusi, Matti (7) Lincoln, Yvonna S. (7) Lüthi, Max (7) Marcus, George E. (7) Opetusministeriö. Koulutus- ja tiedepolitiikan osasto (7) Oulun yliopisto (7) Pantti, Mervi (7) Suomi. Ympäristöministeriö (7) Vehviläinen-Julkunen, Katri (7) Alasuutari, Pertti (6) Daniels, Harry (6) Göteborgs universitet. Humanistiska fakultetsnämnden (6) Houni, Pia (6) Humanistdagarna (6) James, Allison (6) Juuti, Kalle (6) Löppönen, Paavo (6) Niskanen, Pirjo (6) Oras, Janika (6) Pietiläinen, Kimmo (6) Remes, Pirkko (6) Röhrich, Lutz (6) Taira, Teemu (6) Torhell, Sven-Erik (6) Turkki, Kaija (6) Tutkimus ja kansanterveys -symposiumi (6) Työministeriö (6) Unesco (6) Weingart, Peter (6) Ylijoki, Oili-Helena (6) Ahmavaara, Yrjö (5) Ala-Haavisto, Raili (5) American Council of Learned Societies (5) Arvidsson, Johan (5) Buchli, Victor (5) Cohen, Louis (5) Comparetti, Domenico (5) Cooper, Harris M. (5) Deutsche Akademie der Naturforscher Leopoldina (5) Edgren-Henrichson, Nina (5) European Centre for the Development of Vocational Training (5) Galtung, Johan (5)