Selaus

Helsingin yliopisto. Kansanrunoustieteen laitos (54) Suomen Akatemia (52) Sverige. (32) Yhdistyneiden kansakuntien elintarvike- ja maatalousjärjestö (23) Suomi. Maa- ja metsätalousministeriö (20) Suomi. Opetusministeriö (18) Suomi. Sosiaali- ja terveysministeriö (18) Krohn, Kaarle (17) OECD (17) Sorvali, Irma (17) Kääntämisentutkimuksen päivät (16) König, René (16) Mieder, Wolfgang (16) Suomi. (15) Suomen Akatemia. (14) Meyer, Eduard (12) Valtion lääketieteellinen toimikunta (12) Associazione "Genesi" (11) Della Corte, Francesco (11) Vesi- ja ympäristöhallitus (11) Convegno epigrafico cominese (10) International Service for National Agricultural Research (10) Kauppa- ja teollisuusministeriö. Energiaosasto (10) Lahtinen, Mikko (10) Maatalouden tutkimuskeskus (10) Solin, Heikki, toimittaja (10) Academy of Finland (9) Bourdieu, Pierre (9) Dundes, Alan (9) Helsingin yliopisto (9) Jyväskylän yliopisto. (9) Kuisma, Paavo (9) Lauhakangas, Outi (9) Maatalouden tutkimus- ja tuotantopäivät (9) Pohjoismaiden ministerineuvosto (9) Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus (9) Tilastokeskus (9) Tomasson, Richard F. (9) World Health Organization (9) Blom, Raimo (8) Colóquio Interdisciplinar sobre Provérbios (8) ICP (8) Interdicsciplinary Colloquium on Proverbs (8) Nieminen, Hannu (8) Nuorisotutkimusseura (8) Soares, Rui João Babtista (8) Suomen Akatemia. Valtion lääketieteellinen toimikunta (8) Toikkanen, Tuulikki (8) AIP (7) Anttila, Pirkko (7) Anttiroiko, Ari-Veikko (7) Associação Internacional de Paremiologia (AIP) (7) Carlsson, Ulla (7) Denzin, Norman K. (7) IAP (7) International Agency for Research on Cancer (7) International Agency for Research on Cancer. (7) International Association of Paremiology (IAP) (7) Opetusministeriö. Koulutus- ja tiedepolitiikan osasto (7) Oulun yliopisto (7) Pantti, Mervi (7) Suomi. Ympäristöministeriö (7) Unesco (7) Vesi- ja ympäristöhallitus. (7) Ympäristöministeriö. (7) Bryman, Alan (6) Göteborgs universitet. Humanistiska fakultetsnämnden (6) Helsingin yliopisto. (6) Hirsjärvi, Sirkka (6) Humanistdagarna (6) Jyväskylän yliopisto. Psykologian laitos (6) Kallioniemi, Arto (6) Kuusi, Matti (6) Marcus, George E. (6) Oras, Janika (6) Turkki, Kaija (6) Tutkimus ja kansanterveys -symposiumi (6) Työministeriö (6) Vehviläinen-Julkunen, Katri (6) Weingart, Peter (6) American Council of Learned Societies (5) Arvidsson, Johan (5) Buchli, Victor (5) Deutsche Akademie der Naturforscher Leopoldina (5) European Centre for the Development of Vocational Training (5) Galtung, Johan (5) Greenstein, Fred I. (5) Haavio-Mannila, Elina (5) Helve, Helena (5) Hiiemäe, Mall (5) Jokinen, Kimmo (5) Kansanen, Pertti, toimittaja (5) Nikula, Jouko (5) Polsby, Nelson W. (5) Potter, Simon R. (5) Remes, Pirkko (5) Rubin, Rebecca B. (5) Said, Edward W. (5) Vetenskapsrådet (5) Ala-Haavisto, Raili (4)