Selaa luetteloa

Helsingin yliopisto. Kansanrunoustieteen laitos (57) Suomen Akatemia (51) Yhdistyneiden kansakuntien elintarvike- ja maatalousjärjestö (25) Suomi. Maa- ja metsätalousministeriö (20) Suomi. Sosiaali- ja terveysministeriö (19) Krohn, Kaarle (18) Sorvali, Irma (18) Suomi. Opetusministeriö (18) Mieder, Wolfgang (17) OECD (17) Kääntämisentutkimuksen päivät (16) König, René (16) Solin, Heikki (15) Meyer, Eduard (12) Valtion lääketieteellinen toimikunta (12) Associazione "Genesi" (11) Kansanen, Pertti (11) Vesi- ja ympäristöhallitus (11) Convegno epigrafico cominese (10) Kauppa- ja teollisuusministeriö. Energiaosasto (10) Lahtinen, Mikko (10) Maatalouden tutkimuskeskus (10) Pohjoismaiden ministerineuvosto (10) Bourdieu, Pierre (9) Denzin, Norman K. (9) Dundes, Alan (9) Kuisma, Paavo (9) Lauhakangas, Outi (9) Maatalouden tutkimus- ja tuotantopäivät (9) Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus (9) Tilastokeskus (9) Tomasson, Richard F. (9) Trost, Jan (9) World Health Organization (9) Blom, Raimo (8) Bryman, Alan (8) Carlsson, Ulla (8) Colóquio Interdisciplinar sobre Provérbios (8) Helsingin yliopisto (8) ICP (8) Interdicsciplinary Colloquium on Proverbs (8) Nuorisotutkimusseura (8) Soares, Rui João Babtista (8) Suomen Akatemia. Valtion lääketieteellinen toimikunta (8) Suomi. Ympäristöministeriö (8) Toikkanen, Tuulikki (8) AIP (7) Anttila, Pirkko (7) Anttiroiko, Ari-Veikko (7) Associação Internacional de Paremiologia (AIP) (7) Hammersley, Martyn (7) Hirsjärvi, Sirkka (7) IAP (7) International Agency for Research on Cancer (7) International Association of Paremiology (IAP) (7) Kallioniemi, Arto (7) Kolu, Timo (7) Kuusi, Matti (7) Lincoln, Yvonna S. (7) Lüthi, Max (7) Marcus, George E. (7) Metsämuuronen, Jari (7) Nieminen, Hannu (7) Opetusministeriö. Koulutus- ja tiedepolitiikan osasto (7) Oulun yliopisto (7) Pantti, Mervi (7) Turkki, Kaija (7) Vehviläinen-Julkunen, Katri (7) Alasuutari, Pertti (6) American Council of Learned Societies (6) Daniels, Harry (6) Gubrium, Jaber F. (6) Gustavsson, Anders (6) Göteborgs universitet. Humanistiska fakultetsnämnden (6) Houni, Pia (6) Humanistdagarna (6) International Service for National Agricultural Research (6) James, Allison (6) Juuti, Kalle (6) Löppönen, Paavo (6) Museovirasto (6) Pietiläinen, Kimmo (6) Remes, Pirkko (6) Robson, Colin (6) Röhrich, Lutz (6) Suomi. Työministeriö (6) Taira, Teemu (6) Torhell, Sven-Erik (6) Tutkimus ja kansanterveys -symposiumi (6) Unesco (6) Väliverronen, Esa (6) Weingart, Peter (6) Ylijoki, Oili-Helena (6) Ahmavaara, Yrjö (5) Ala-Haavisto, Raili (5) Arvidsson, Johan (5) Buchli, Victor (5) Cohen, Louis (5) Comparetti, Domenico (5) Cooper, Harris M. (5)