Selaa luetteloa

Opetushallitus (66) Kouluhallitus (38) Takala, Sauli (28) Balandin, Aleksej Nikolaevič (25) Sarmavuori, Katri (23) Tella, Seppo (21) Rožin, Anatolij Ivanovič (18) Suomi. Opetusministeriö (18) Pehkonen, Erkki, toimittaja (16) Meisalo, Veijo (15) Ahtee, Maija (14) Malmö högskola. Lärarutbildningen (14) OECD (14) Pehkonen, Erkki, kirjoittaja (14) Elo, Pekka (13) Haapasalo, Lenni (13) International Conference for the Psychology of Mathematics Education (13) Lindfors, Linnéa (13) International Group for the Psychology of Mathematics Education. Conference (12) Kupari, Pekka (12) Laurén, Christer (12) Leino, Jarkko (12) Sajavaara, Kari (12) Ikonen, Oiva (11) Kansanen, Pertti, toimittaja (11) Kohonen, Viljo (11) Korkeakoulujen arviointineuvosto (11) Suomi. Opetushallitus (11) Kaikkonen, Pauli (10) Kallioniemi, Arto (10) Keranto, Tapio (10) Lehtinen, Erno (10) Marsh, David (10) Nordiskt forum för forskning och utvecklingsarbete inom forming, håndarbejde och slöjd samt duodji/sameslöjd (10) Yli-Renko, Kaarina (10) Østern, Anna-Lena (10) Helsingin yliopisto, Käyttäytymistieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutuslaitos (9) Kananoja, Tapani (9) Minelli, Alessandro (9) Opetusministeriö. Koulutus- ja tiedepolitiikan osasto (9) Rikkinen, Hannele (9) Ruffo, Sandro (9) Stoch, Fabio (9) University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education (9) Widdowson, H. G. (9) Yrjönsuuri, Raija (9) Ainedidaktiikan symposiumi (8) Ammattikasvatushallitus (8) Brown, H. Douglas (8) Byram, Michael (8) Ellis, Rod (8) Helsingfors universitet, Beteendevetenskapliga fakulteten, Institutionen för lärarutbildning (8) Helsingin yliopisto (8) Huttunen, Irma (8) Lavonen, Jari (8) Leino, Anna-Liisa (8) Lipman, Matthew (8) Nissilä, Leena (8) NordFo (8) Poikela, Esa (8) Skutnabb-Kangas, Tove (8) Sverige. (8) Aho, Leena (7) Ahonen, Sirkka (7) Antalné, Ágnes Szabó (7) Anttila, Mikko (7) Cook, Vivian (7) English Heritage (7) Erätuuli, Matti (7) Haverinen, Liisa, kirjoittaja (7) Helsingin yliopisto. Lahden tutkimus- ja koulutuskeskus (7) Julkunen, Marja-Liisa (7) Juuso, Hannu (7) Kansanen, Pertti, kirjoittaja (7) Kohonen, A. (7) Lauranto, Yrjö (7) Molloy, Gunilla (7) Peltonen, Juhani (7) Polâk, Grigorij Borisovič (7) Protasova, Ekaterina (7) Pčëlko, Aleksandr Spiridonovič (7) Raátz, Judit (7) Richards, Jack C. (7) Rubin, Anita (7) Russkaâ, Û. N. (7) Sulkala, Helena (7) Topelius, Zacharias (7) Topelius, Zacharias, kirjoittaja (7) Turkki, Kaija (7) Uusikylä, Kari (7) Virta, Arja (7) Weijers, Olga (7) Yhdistyneiden kansakuntien elintarvike- ja maatalousjärjestö (7) Andon, Nick (6) Asunta, Tuula (6) Dewey, Martin (6) Fadjukoff, Päivi (6) Gilbert, John (6) Hedge, Tricia (6) Heikinaro-Johansson, Pilvikki (6)