Selaa luetteloa

Suomi. Sosiaali- ja terveysministeriö (39) Piaget, Jean (33) Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (32) Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus (31) Yee, Foong Pui (26) Gajdusek, D. Carleton (18) Taskinen, Sirpa (17) Helsingin yliopisto. Kansanrunoustieteen laitos (16) Karlsson, Liisa (14) Pramling Samuelsson, Ingrid (14) Sinkkonen, Jari (14) Ahonen, Timo (13) Carlsson, Ulla (13) Feilitzen, Cecilia von (13) Protasova, Ekaterina (13) Riihelä, Monika (13) Heino, Tarja (12) Hua, Wong Oon (12) Pearlyn, Lim Li Gek (12) Buckingham, David (11) Helenius, Aili (11) James, Allison (11) Karvonen, Pirkko (11) Liikanen, Pirkko (11) Lindelöf, Inger (11) Ruokonen, Inkeri (11) Akademiâ pedagogičeskih nauk RSFSR. Академия педагогических наук РСФСР (10) Arajärvi, Terttu (10) Arapovič, Borislav (10) Blagoj, D. D. (10) Cacciatore, Raisa (10) Hujala, Eeva (10) Launonen, Kaisa (10) Mahkonen, Sami (10) Suomi. Lapsiasiavaltuutettu (10) Aro, Tuija (9) Bardy, Marjatta (9) Dyregrov, Atle (9) Furman, Ben (9) Keltikangas-Järvinen, Liisa (9) Kronqvist, Eeva-Liisa (9) Mediakasvatuskeskus Metka (9) Rubin, Kenneth H. (9) Ruoppila, Isto (9) UNICEF (9) Østern, Anna-Lena (9) Bowlby, John (8) Clark, Eve V. (8) Goswami, Usha (8) Hui, Chang Suo (8) Huttunen, Eeva (8) Johansson, Eva (8) Kalliala, Marjatta (8) Karila, Kirsti (8) Mannerheimin lastensuojeluliitto (8) Mead, Margaret (8) Miller, Alice (8) Oh, Brandon (8) Pohjoismaiden ministerineuvosto (8) Pulli, Elina (8) Saracho, Olivia N. (8) Sillanpää, Matti (8) Spodek, Bernard (8) Takala, Annika (8) Tomasello, Michael (8) Törrönen, Maritta (8) Unicef (8) World Health Organization (8) Aho, Sirkku (7) Alasuutari, Maarit (7) Corsaro, William A. (7) Hayden, Torey (7) Hermanson, Elina (7) Korpijaakko-Huuhka, Anna-Maija (7) Lastensuojelun keskusliitto (7) Lehtihalmes, Matti (7) Lonka, Eila (7) Lyytinen, Paula (7) Niilo Mäki -instituutti (7) Nummenmaa, Tapio (7) Nutbrown, Cathy (7) Närhi, Vesa (7) Repo, Laura (7) Saarela, Merja (7) Smidt, Sandra (7) Suomen ev.-lut. seurakuntien lapsityön keskus (7) Suoninen, Annikka (7) Tamminen, Kalevi (7) Turja, Leena (7) Turun yliopisto. Oppimistutkimuksen keskus (7) Alahuhta, Eila (6) Alanen, Leena (6) Alila, Kirsi (6) Bjurman, Eva Lis (6) Brembeck, Helene (6) Bukowski, William M. (6) Ching, Teh Pick (6) Ellneby, Ylva (6) Haavio-Mannila, Elina (6) Harris, Paul L. (6)