Selaa luetteloa

Suomi. Sosiaali- ja terveysministeriö (37) Piaget, Jean (33) Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus (32) Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (26) Yee, Foong Pui (26) Gajdusek, D. Carleton (18) Taskinen, Sirpa (17) Helsingin yliopisto. Kansanrunoustieteen laitos (16) Sinkkonen, Jari (15) Pramling Samuelsson, Ingrid (14) Ahonen, Timo (13) Karlsson, Liisa (13) Carlsson, Ulla (12) Hua, Wong Oon (12) Pearlyn, Lim Li Gek (12) Protasova, Ekaterina. Протасова, Екатерина (12) Riihelä, Monika (12) Arajärvi, Terttu (11) Buckingham, David (11) Karvonen, Pirkko (11) Mannerheimin lastensuojeluliitto (11) Akademiâ pedagogičeskih nauk RSFSR. Академия педагогических наук РСФСР (10) Blagoj, D. D. Благой, Д. Д (10) Cacciatore, Raisa (10) Feilitzen, Cecilia von (10) Helenius, Aili (10) Launonen, Kaisa (10) Liikanen, Pirkko (10) Lindelöf, Inger (10) Mahkonen, Sami (10) Dyregrov, Atle (9) Rubin, Kenneth H. (9) Ruokonen, Inkeri (9) Ruoppila, Isto (9) Sillanpää, Matti (9) Törrönen, Maritta (9) Aro, Tuija (8) Bowlby, John (8) Clark, Eve V. (8) Furman, Ben (8) Hermanson, Elina (8) Hui, Chang Suo (8) James, Allison (8) Johansson, Eva (8) Kalliala, Marjatta (8) Karila, Kirsti (8) Keltikangas-Järvinen, Liisa (8) Kronqvist, Eeva-Liisa (8) Lapsiasiavaltuutettu (8) Mead, Margaret (8) Mediakasvatuskeskus Metka (8) Miller, Alice (8) Nummenmaa, Tapio (8) Oh, Brandon (8) Pohjoismaiden ministerineuvosto (8) Saracho, Olivia N. (8) Spodek, Bernard (8) Takala, Annika (8) Tomasello, Michael (8) UNICEF (8) Unicef (8) Østern, Anna-Lena (8) Aho, Sirkku (7) Alanen, Leena (7) Alasuutari, Maarit (7) American Council of Learned Societies (7) Bardy, Marjatta (7) Corsaro, William A. (7) Goswami, Usha (7) Halme, Nina (7) Hasunen, Kaija (7) Hujala, Eeva (7) Korpijaakko-Huuhka, Anna-Maija (7) Lastensuojelun keskusliitto (7) Lehtihalmes, Matti (7) Lonka, Eila (7) Lyytinen, Paula (7) Nutbrown, Cathy (7) OECD (7) Pulli, Elina (7) Pölkki, Pirjo (7) Saarela, Merja (7) Smidt, Sandra (7) Suomen ev.-lut. seurakuntien lapsityön keskus (7) Takala, Martti (7) Tamminen, Kalevi (7) Turun yliopisto. Oppimistutkimuksen keskus (7) World Health Organization (7) Ylppö, Arvo (7) Alahuhta, Eila (6) Alila, Kirsi (6) Arapovič, Borislav (6) Bjurman, Eva Lis (6) Bornstein, Marc H. (6) Bredvig, Suzanne Moffat (6) Brembeck, Helene (6) Bukowski, William M. (6) Ching, Teh Pick (6) Dunn, Judy (6) Ellneby, Ylva (6)