Selaus

Suomi. Sosiaali- ja terveysministeriö (42) Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus (34) Sverige. (34) Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (25) Piaget, Jean (23) Yee, Foong Pui, kirjoittaja (20) Gajdusek, D. Carleton (18) Taskinen, Sirpa (17) Helsingin yliopisto. Kansanrunoustieteen laitos (16) Riihelä, Monika (13) Sinkkonen, Jari (13) Carlsson, Ulla (12) Heino, Tarja (12) Hua, Wong Oon, kirjoittaja (12) Pearlyn, Lim Li Gek, kirjoittaja (12) Protasova, Ekaterina (12) Arapovič, Borislav (11) Karvonen, Pirkko (11) Mannerheimin lastensuojeluliitto (11) Akademiâ pedagogičeskih nauk RSFSR (10) Arajärvi, Terttu (10) Blagoj, D. D. (10) Buckingham, David (10) Feilitzen, Cecilia von (10) Lapsiasiavaltuutettu (10) Lindelöf, Inger (10) UNICEF (10) Dyregrov, Atle (9) Helenius, Aili (9) Karlsson, Liisa (9) Pramling Samuelsson, Ingrid (9) Rubin, Kenneth H. (9) Bowlby, John (8) Cacciatore, Raisa (8) Furman, Ben (8) Hui, Chang Suo, kirjoittaja (8) Huttunen, Eeva (8) Kalliala, Marjatta, kirjoittaja (8) Keltikangas-Järvinen, Liisa, kirjoittaja (8) Lapsiasiavaltuutettu. (8) Mediakasvatuskeskus Metka (8) Oh, Brandon, kirjoittaja (8) Pohjoismaiden ministerineuvosto (8) Spodek, Bernard (8) Takala, Annika (8) Tomasello, Michael (8) Unicef (8) World Health Organization (8) Østern, Anna-Lena (8) Aho, Sirkku (7) Bardy, Marjatta (7) Clark, Eve V. (7) Goswami, Usha (7) Göteborgs universitet. Psykologiska institutionen (7) Hasunen, Kaija (7) Hayden, Torey (7) Heinämäki, Liisa (7) James, Allison (7) Johansson, Eva (7) Lastensuojelun keskusliitto (7) Lyytinen, Paula (7) Mattelmâki, Vera (7) Mead, Margaret (7) Miller, Alice (7) OECD (7) Pölkki, Pirjo (7) Ruoppila, Isto (7) Saarela, Merja (7) Saracho, Olivia N. (7) Sillanpää, Matti (7) Suomen ev.-lut. seurakuntien lapsityön keskus (7) Suomi. Opetusministeriö (7) Takala, Martti (7) Turun yliopisto. Oppimistutkimuksen keskus (7) Törrönen, Maritta (7) Ahonen, Timo (6) Ahonen, Timo, toimittaja (6) Alahuhta, Eila (6) American Council of Learned Societies (6) Bornstein, Marc H. (6) Bredvig, Suzanne Moffat (6) Bukowski, William M. (6) Ching, Teh Pick, kirjoittaja (6) Dunn, Judy (6) Ellneby, Ylva (6) Harris, Paul L. (6) Hellyer, Peter, kirjoittaja (6) Helsingin yliopisto, Käyttäytymistieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutuslaitos (6) Huo, Fan Liang, toimittaja (6) Iivonen, Antti, toimittaja (6) Jitan, Lu, kirjoittaja (6) Kinnunen, Saara (6) Lahikainen, Anja Riitta (6) Loivamaa, Ismo (6) Mahkonen, Sami (6) Niilo Mäki -instituutti (6) Nutbrown, Cathy (6) Peltonen, Anne (6) Pitkänen, Merja (6) Puheen ja kielen tutkimuksen päivät (6)