Selaa luetteloa

Yee, Foong Pui (26) Suomi. Sosiaali- ja terveysministeriö (24) Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (17) Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus (15) Helsingin yliopisto. Kansanrunoustieteen laitos (12) Hua, Wong Oon (12) Pearlyn, Lim Li Gek (12) Ahonen, Timo (10) Gajdusek, D. Carleton (9) Piaget, Jean (9) Sinkkonen, Jari (9) Arajärvi, Terttu (8) Helenius, Aili (8) Hui, Chang Suo (8) Karlsson, Liisa (8) Karvonen, Pirkko (8) Mediakasvatuskeskus Metka (8) Oh, Brandon (8) Helsingin yliopisto, Käyttäytymistieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutuslaitos (7) Protasova, Ekaterina (7) Pulli, Elina (7) Saarela, Merja (7) Tamminen, Kalevi (7) Taskinen, Sirpa (7) University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education (7) Aro, Tuija (6) Bardy, Marjatta (6) Ching, Teh Pick (6) Furman, Ben (6) Haavio-Mannila, Elina (6) Helsingfors universitet, Beteendevetenskapliga fakulteten, Institutionen för beteendevetenskaper (6) Helsingfors universitet, Beteendevetenskapliga fakulteten, Institutionen för lärarutbildning (6) Helsingin yliopisto, Käyttäytymistieteellinen tiedekunta, Käyttäytymistieteiden laitos (6) Huo, Fan Liang (6) Jitan, Lu (6) Keltikangas-Järvinen, Liisa (6) Kronqvist, Eeva-Liisa (6) Liikanen, Pirkko (6) Mahkonen, Sami (6) Niinistö, Hanna (6) Rotkirch, Anna (6) Rubin, Kenneth H. (6) Ruoppila, Isto (6) Ruotsalainen, Armas (6) Siimes, Martti A. (6) Torppa, Ritva (6) Wachs, Theodore D. (6) Alanen, Leena (5) Corsaro, William A. (5) Hagtvet, Bente Eriksen (5) Halme, Nina (5) Hedegaard, Mariane (5) Heinämäki, Liisa (5) Hännikäinen, Maritta (5) Iivonen, Antti (5) Kalland, Mirjam (5) Kehitysvammaliitto. Oppimateriaalikeskus (5) Lastensuojelun keskusliitto (5) Laursen, Brett (5) Lindelöf, Inger (5) Loivamaa, Ismo (5) Mannerheimin lastensuojeluliitto (5) Miller, Alice (5) Nieminen, Sirke (5) Nutbrown, Cathy (5) Nykrin, Rudolf (5) Perälä, Marja-Leena (5) Regner, Hermann (5) Ruhala, Anu (5) Suomi. Opetusministeriö (5) Suoninen, Annikka (5) Sääkslahti, Arja (5) Tornéus, Margit (5) World Health Organization (5) Ylppö, Arvo (5) Young, Susan (5) Østern, Anna-Lena (5) Ahvenainen, E. K. (4) Alila, Kirsi (4) Aulanko, Reijo (4) Bowker, Cathy (4) Bowlby, John (4) Buckingham, David (4) Bukowski, William M. (4) Cacciatore, Raisa (4) Campbell, Robin (4) Cleve, Elisabeth (4) Dyregrov, Atle (4) Eerola-Pennanen, Paula (4) Evans, Janet (4) Fisher, Robert (4) Fonagy, Peter (4) Gardner, Howard (4) Har, Yeap Ban (4) Hasan, Joona (4) Heikki Waris -instituutti (4) Heinonen, Sirkka-Liisa (4) Helsingfors universitet, Medicinska fakulteten (4) Helsingin yliopisto, Lääketieteellinen tiedekunta (4) Hirvikoski, Sinikka (4)