Selaa luetteloa

Suomi. Sosiaali- ja terveysministeriö (37) Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus (30) Piaget, Jean (29) Yee, Foong Pui (26) Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (24) Gajdusek, D. Carleton (18) Helsingin yliopisto. Kansanrunoustieteen laitos (15) Sinkkonen, Jari (15) Taskinen, Sirpa (14) Hua, Wong Oon (12) Pearlyn, Lim Li Gek (12) Ahonen, Timo (11) Arajärvi, Terttu (11) Karvonen, Pirkko (11) Akademiâ pedagogičeskih nauk RSFSR. Академия педагогических наук РСФСР (10) Blagoj, D. D. Благой, Д. Д (10) Buckingham, David (10) Carlsson, Ulla (10) Helenius, Aili (10) Karlsson, Liisa (10) Launonen, Kaisa (10) Liikanen, Pirkko (10) Mahkonen, Sami (10) Mannerheimin lastensuojeluliitto (10) Protasova, Ekaterina. Протасова, Екатерина (10) Törrönen, Maritta (10) Feilitzen, Cecilia von (9) Rubin, Kenneth H. (9) Ruoppila, Isto (9) Cacciatore, Raisa (8) Clark, Eve V. (8) Hui, Chang Suo (8) James, Allison (8) Mead, Margaret (8) Mediakasvatuskeskus Metka (8) Nummenmaa, Tapio (8) Oh, Brandon (8) Pohjoismaiden ministerineuvosto (8) Riihelä, Monika (8) Rotkirch, Anna (8) Saracho, Olivia N. (8) Spodek, Bernard (8) Takala, Annika (8) UNICEF (8) Unicef (8) Aho, Sirkku (7) Alanen, Leena (7) American Council of Learned Societies (7) Aro, Tuija (7) Bardy, Marjatta (7) Corsaro, William A. (7) Furman, Ben (7) Halme, Nina (7) Hermanson, Elina (7) Kalland, Mirjam (7) Kalliala, Marjatta (7) Keltikangas-Järvinen, Liisa (7) Korpijaakko-Huuhka, Anna-Maija (7) Kronqvist, Eeva-Liisa (7) Lapsiasiavaltuutettu (7) Lastensuojelun keskusliitto (7) Lehtihalmes, Matti (7) Lindelöf, Inger (7) Lonka, Eila (7) Miller, Alice (7) Nutbrown, Cathy (7) Pramling Samuelsson, Ingrid (7) Pulli, Elina (7) Ruokonen, Inkeri (7) Saarela, Merja (7) Sillanpää, Matti (7) Smidt, Sandra (7) Suomen ev.-lut. seurakuntien lapsityön keskus (7) Takala, Martti (7) Tamminen, Kalevi (7) Tomasello, Michael (7) Ylppö, Arvo (7) Alila, Kirsi (6) Bornstein, Marc H. (6) Bukowski, William M. (6) Ching, Teh Pick (6) Haavio-Mannila, Elina (6) Harris, Paul L. (6) Hasunen, Kaija (6) Heinämäki, Liisa (6) Helsingin yliopisto, Käyttäytymistieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutuslaitos (6) Hujala, Eeva (6) Huo, Fan Liang (6) Inhelder, Bärbel (6) Jenks, Chris (6) Jitan, Lu (6) Karila, Kirsti (6) Karvonen, Sakari (6) Laurén, Christer (6) Loivamaa, Ismo (6) Niilo Mäki -instituutti (6) Niinistö, Hanna (6) OECD (6) Perälä, Marja-Leena (6) Puheen ja kielen tutkimuksen päivät (6)