Selaa luetteloa

Sverige. (101) Suomi. Maa- ja metsätalousministeriö (70) Suomi. Sosiaali- ja terveysministeriö (68) Luhtanen, Raimo (40) Yhdistyneiden kansakuntien elintarvike- ja maatalousjärjestö (38) Ranta, Hannu (31) Sverige. Justitiedepartementet (27) Villa, Seppo, kirjoittaja (27) Korolainen, Virpi (25) Linhala, Jari (25) Valtioneuvosto (24) Suomen kiinteistöliitto (23) Hietala, Harri, kirjoittaja (22) Kåla, Carina (22) Jia, Chunwang, toimittaja (21) Mäenpää, Olli, kirjoittaja (21) Mähönen, Jukka, kirjoittaja (21) Suomi. (21) Kaivanto, Keijo, kirjoittaja (20) Suomi. Ympäristöministeriö (20) Valtioneuvosto. (20) Kaivanto, Keijo (19) Onikki, Erkki (18) Andersson, Edward (17) Immonen, Raimo (17) Hietala, Harri (16) Leppiniemi, Jarmo, kirjoittaja (16) Linnakangas, Esko (16) Oikeusministeriö (16) Suomi. Opetusministeriö (16) Sverige. Finansdepartementet (16) Äimälä, Markus, kirjoittaja (15) Koskinen, Seppo (14) Työministeriö (14) American Council of Learned Societies (13) Kiviniemi, Matti (13) Myrsky, Matti (13) Bruun, Niklas, kirjoittaja (12) Food and Agriculture Organization of the United Nations. Legal Office (12) Kairinen, Martti (12) Lakimiesliiton kustannus (12) Myrsky, Matti, kirjoittaja (12) Ossa, Jaakko, kirjoittaja (12) Tala, Jyrki (12) Työterveyslaitos (12) Haataja, Kyösti (11) Kaisanlahti, Timo, kirjoittaja (11) Kanerva, Ari (11) Kuhanen, Petteri (11) Leppiniemi, Jarmo (11) Määttä, Kalle (11) Näsänen, Minna (11) Pohjoismaiden ministerineuvosto (11) Saarnilehto, Ari (11) Saarnilehto, Ari, kirjoittaja (11) Vilppula, Anne (11) Immonen, Raimo, kirjoittaja (10) KHT-yhdistys (10) Mahkonen, Sami (10) Määttä, Kalle, kirjoittaja (10) Nyyssölä, Mikko, kirjoittaja (10) Oikeusministeriö. Lainvalmisteluosasto (10) Rumâncev, O. G. (10) Ryynänen, Aimo (10) Timonen, Pekka (10) Villa, Seppo (10) Ympäristöministeriö. Yleinen osasto (10) Äimälä, Markus (10) Hallberg, Pekka, kirjoittaja (9) Kahri, Kristiina, toimittaja (9) Kokkonen, Tuomas, toimittaja (9) Korolainen, Virpi, toimittaja (9) Kröger, Tarja (9) Mahkonen, Sami, kirjoittaja (9) Norri, Matti (9) Prättälä, Kari (9) Suomen lakimiesliitto (9) Tarasti, Lauri (9) Tolvanen, Henna, toimittaja (9) Tuori, Kaarlo, kirjoittaja (9) Wilhelmsson, Thomas (9) Arajärvi, Pentti (8) Elintarviketurvallisuusvirasto Evira (8) European Commission. Directorate General III Industry (8) Hallberg, Pekka (8) Hannula, Antti, kirjoittaja (8) Kekkonen, Urho (8) Koulu, Risto (8) Kuosma, Tapio (8) Kåla, Carina, toimittaja (8) Leppänen, Pasi (8) Opetushallitus (8) Peltomäki, Tomi, toimittaja (8) Ranta, Hannu, toimittaja (8) Räbinä, Timo, kirjoittaja (8) Suomen kansainvälisten lapseksiottamisasioiden lautakunta (8) Suomen kansainvälisten lapseksiottamisasioiden lautakunta. (8) Suomen kuntaliitto (8) Suomi. Oikeusministeriö (8) Sverige. Näringsdepartementet (8)