Selaa luetteloa

Suomi. Maa- ja metsätalousministeriö (70) Suomi. Sosiaali- ja terveysministeriö (68) Ranta, Hannu (42) Luhtanen, Raimo (41) Kaivanto, Keijo (40) Hietala, Harri (38) Villa, Seppo (38) Yhdistyneiden kansakuntien elintarvike- ja maatalousjärjestö (38) Korolainen, Virpi (34) Kåla, Carina (31) Leppiniemi, Jarmo (28) Immonen, Raimo (27) Sverige. Justitiedepartementet (27) Linhala, Jari (25) Myrsky, Matti (25) Äimälä, Markus (25) Mähönen, Jukka (24) Saarnilehto, Ari (24) Valtioneuvosto (24) Andersson, Edward (23) Suomen kiinteistöliitto (23) Mäenpää, Olli (22) Jia, Chunwang (21) Koskinen, Seppo (21) Määttä, Kalle (21) Onikki, Erkki (21) Ossa, Jaakko (21) Suomi. Ympäristöministeriö (20) Mahkonen, Sami (19) Kaisanlahti, Timo (18) Kiviniemi, Matti (18) Linnakangas, Esko (18) Koulu, Risto (17) Hallberg, Pekka (16) Oikeusministeriö (16) Suomi. Opetusministeriö (16) Sverige. Finansdepartementet (16) Kairinen, Martti (15) Tala, Jyrki (15) Tarasti, Lauri (15) Kahri, Kristiina (14) Kokkonen, Tuomas (14) Työministeriö (14) Wilhelmsson, Thomas (14) American Council of Learned Societies (13) Haataja, Kyösti (13) Halila, Heikki (13) Kasso, Matti (13) Nyyssölä, Mikko (13) Tuori, Kaarlo (13) Vilppula, Anne (13) Bruun, Niklas (12) Food and Agriculture Organization of the United Nations. Legal Office (12) Kanerva, Ari (12) Kröger, Tarja (12) Kuhanen, Petteri (12) Kuusiniemi, Kari (12) Lakimiesliiton kustannus (12) Nieminen, Kimmo (12) Prättälä, Kari (12) Työterveyslaitos (12) Arajärvi, Pentti (11) Ekroos, Ari (11) Leppänen, Pasi (11) Näsänen, Minna (11) Peltomäki, Tomi (11) Pohjoismaiden ministerineuvosto (11) Puronen, Pertti (11) Äärilä, Leena (11) Harjula, Heikki (10) Hollo, Erkki J. (10) Ihantola, Eeva-Mari (10) KHT-yhdistys (10) Kangas, Urpo (10) Kondelin, Antti (10) Kyläkallio, Kalle (10) Laitinen, Mirjami (10) Mertanen, Virve (10) Niiranen, Valtteri (10) Norri, Matti (10) Nyrhinen, Ritva (10) Oikeusministeriö. Lainvalmisteluosasto (10) Paanetoja, Jaana (10) Rautiainen, Hannu (10) Rumâncev, O. G. (10) Ryynänen, Aimo (10) Similä, Jukka (10) Timonen, Pekka (10) Ympäristöministeriö. Yleinen osasto (10) Cotula, Lorenzo (9) Havansi, Erkki (9) Kukkonen, Matti (9) Kulla, Heikki (9) Kuosma, Tapio (9) Prott, Lyndel V. (9) Suomen lakimiesliitto (9) Tolvanen, Henna (9) Tuominen, Tia (9) Vihervuori, Pekka (9) Elintarviketurvallisuusvirasto Evira (8)