Selaa luetteloa

Suomi. Maa- ja metsätalousministeriö (72) Suomi. Sosiaali- ja terveysministeriö (68) Kaivanto, Keijo (45) Hietala, Harri (43) Luhtanen, Raimo (43) Ranta, Hannu (39) Villa, Seppo (39) Yhdistyneiden kansakuntien elintarvike- ja maatalousjärjestö (37) Korolainen, Virpi (34) Kåla, Carina (34) Leppiniemi, Jarmo (30) Immonen, Raimo (29) Sverige. Justitiedepartementet (28) Myrsky, Matti (27) Saarnilehto, Ari (26) Linhala, Jari (25) Suomi. Valtioneuvosto (25) Äimälä, Markus (25) Mähönen, Jukka (24) Suomi. Oikeusministeriö (24) Koskinen, Seppo (23) Määttä, Kalle (23) Suomen kiinteistöliitto (23) Andersson, Edward (22) Mäenpää, Olli (22) Jia, Chunwang (21) Ossa, Jaakko (21) Kaisanlahti, Timo (20) Kiviniemi, Matti (19) Mahkonen, Sami (19) Suomi. Ympäristöministeriö (19) Hallberg, Pekka (18) Koulu, Risto (18) Linnakangas, Esko (18) Sverige. Finansdepartementet (18) Kahri, Kristiina (17) Kokkonen, Tuomas (17) Onikki, Erkki (17) Suomi. Opetusministeriö (16) Haataja, Kyösti (15) Nieminen, Kimmo (15) Tala, Jyrki (15) Tarasti, Lauri (15) Kairinen, Martti (14) Suomi. Työministeriö (14) Wilhelmsson, Thomas (14) American Council of Learned Societies (13) Halila, Heikki (13) Kasso, Matti (13) Kuusiniemi, Kari (13) Lakimiesliiton kustannus (13) Nyyssölä, Mikko (13) Tuori, Kaarlo (13) Vilppula, Anne (13) Arajärvi, Pentti (12) Bruun, Niklas (12) Ekroos, Ari (12) Food and Agriculture Organization of the United Nations. Legal Office (12) Kanerva, Ari (12) Kangas, Urpo (12) Kröger, Tarja (12) Kuhanen, Petteri (12) Paanetoja, Jaana (12) Peltomäki, Tomi (12) Prättälä, Kari (12) Tuominen, Tia (12) Työterveyslaitos (12) Hollo, Erkki J. (11) Juanto, Leila (11) Kondelin, Antti (11) Leppänen, Pasi (11) Nyrhinen, Ritva (11) Näsänen, Minna (11) Pohjoismaiden ministerineuvosto (11) Puronen, Pertti (11) Vihervuori, Pekka (11) Äärilä, Leena (11) Harjula, Heikki (10) Ihantola, Eeva-Mari (10) KHT-yhdistys (10) Kulla, Heikki (10) Kyläkallio, Kalle (10) Laitinen, Mirjami (10) Mertanen, Virve (10) Niiranen, Valtteri (10) Norri, Matti (10) Oikeusministeriö. Lainvalmisteluosasto (10) Rautiainen, Hannu (10) Rumâncev, O. G. (10) Ryynänen, Aimo (10) Räbinä, Timo (10) Similä, Jukka (10) Timonen, Pekka (10) Tolvanen, Matti (10) Ympäristöministeriö. Yleinen osasto (10) Cotula, Lorenzo (9) Havansi, Erkki (9) Kaisto, Janne (9) Kukkonen, Matti (9) Kuosma, Tapio (9)