Selaa luetteloa

Kant, Immanuel (31) Suomi. Sosiaali- ja terveysministeriö (26) Aristoteles (25) Valtakunnallinen terveydenhuollon eettinen neuvottelukunta (22) Singer, Peter (17) Airaksinen, Timo, kirjoittaja (15) Küng, Hans (15) Räikkä, Juha (15) Valtakunnallinen terveydenhuollon eettinen neuvottelukunta. (15) Westermarck, Edvard (15) Habermas, Jürgen (13) Lévinas, Emmanuel (13) Pursiainen, Terho (13) Launis, Veikko (12) MacIntyre, Alasdair (12) Lindqvist, Martti (11) Kotkavirta, Jussi (10) Shafer-Landau, Russ (10) Nussbaum, Martha Craven (9) Sen, Amartya (9) Spinoza, Baruch (9) Vilkka, Leena (9) Weber, Max (9) Aristoteles, kirjoittaja (8) Derrida, Jacques (8) Dewey, John (8) Häyry, Matti (8) Kanniainen, Vesa (8) Pietarinen, Juhani (8) Sihvola, Juha (8) Sinnott-Armstrong, Walter (8) Sverige. (8) Timmons, Mark (8) Ahlman, Erik (7) Airaksinen, Timo, toimittaja (7) Gasper, Des (7) Glover, Jonathan (7) Hallamaa, Jaana (7) Harris, John (7) Nietzsche, Friedrich Wilhelm (7) Venkula, Jaana (7) American Council of Learned Societies (6) Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie (6) Blackburn, Simon (6) Critchley, Simon (6) Dostoevskij, Fëdor Mihajlovič (6) French, Peter A. (6) Honneth, Axel (6) Hutcheson, Francis (6) Irigaray, Luce (6) Jeong, Yagyong, kirjoittaja (6) Kekes, John (6) Kierkegaard, Søren Aabye (6) Klöcker, Michael (6) Kočetkov, Georgij (6) MacIntyre, Alasdair C. (6) Nagel, Thomas (6) Niiniluoto, Ilkka (6) Oksanen, Markku (6) Ollila, Maija-Riitta (6) Pihlström, Sami (6) Rawls, John (6) Rollin, Bernard E. (6) Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus (6) Thielicke, Helmut (6) Toda, Hirofumi (6) Tännsjö, Torbjörn (6) Varto, Juha (6) Wolff, Christian, Freiherr von (6) Yhdistyneiden kansakuntien elintarvike- ja maatalousjärjestö (6) École, Jean (6) Audi, Robert (5) Becker, Lawrence C. (5) Callahan, Daniel (5) Chadwick, Ruth F. (5) Curran, Charles E. (5) Dworkin, Ronald (5) Forsman, Birgitta (5) Glazer, Amihai (5) Goodin, Robert E. (5) Hankamäki, Jukka (5) Hartmann, Nicolai (5) Heberlein, Ann (5) Heller, Ágnes (5) Helsingin yliopisto, valtiotieteellinen tiedekunta, Politiikan ja talouden tutkimuksen laitos, Käytännöllinen filosofia (5) Herman, Barbara (5) Hollo, J. A. (5) Hume, David (5) Irwin, Terence (5) Kirkon sairaalasielunhoidon keskus (5) LaFollette, Hugh (5) Lecourt, Dominique (5) Leibniz, Gottfried Wilhelm (5) Liehu, Heidi (5) Lipman, Matthew (5) Lyy, Toivo (5) Lämsä, Anna-Maija (5) Meier, Georg Friedrich (5) Mill, John Stuart (5) Moore, George Edward (5)