Selaa luetteloa

Kant, Immanuel (33) Aristoteles (32) Suomi. Sosiaali- ja terveysministeriö (25) Airaksinen, Timo (22) Valtakunnallinen terveydenhuollon eettinen neuvottelukunta (22) Singer, Peter (21) Räikkä, Juha (20) Westermarck, Edvard (18) Launis, Veikko (17) Küng, Hans (15) Habermas, Jürgen (14) Häyry, Matti (14) Pihlström, Sami (14) Lévinas, Emmanuel (13) MacIntyre, Alasdair (13) Pursiainen, Terho (13) Hallamaa, Jaana (11) Lindqvist, Martti (11) Niiniluoto, Ilkka (11) Pietarinen, Juhani (11) Kotkavirta, Jussi (10) Nussbaum, Martha Craven (10) Sen, Amartya (10) Shafer-Landau, Russ (10) Spinoza, Baruch (10) Timmons, Mark (10) Weber, Max (10) Kanniainen, Vesa (9) Sihvola, Juha (9) Sinnott-Armstrong, Walter (9) Vilkka, Leena (9) Derrida, Jacques (8) Dewey, John (8) Glover, Jonathan (8) Hollo, J. A. (8) Honneth, Axel (8) Häyry, Heta (8) Nietzsche, Friedrich Wilhelm (8) Ollila, Maija-Riitta (8) Venkula, Jaana (8) Ahlman, Erik (7) Bauman, Zygmunt (7) Blackburn, Simon (7) Gasper, Des (7) Harris, John (7) Irigaray, Luce (7) LaFollette, Hugh (7) MacIntyre, Alasdair C. (7) Nagel, Thomas (7) Oksanen, Markku (7) Tännsjö, Torbjörn (7) Varto, Juha (7) Aaltola, Elisa (6) American Council of Learned Societies (6) Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie (6) Atjonen, Päivi (6) Barnes, Jonathan (6) Critchley, Simon (6) Dostoevskij, Fëdor Mihajlovič (6) French, Peter A. (6) Hutcheson, Francis (6) Irwin, Terence (6) Jeong, Yagyong, 정약용 (6) Kekes, John (6) Kierkegaard, Søren Aabye (6) Klöcker, Michael (6) Kočetkov, Georgij. Кочетков, Георгий (6) Lyy, Toivo (6) Lämsä, Anna-Maija (6) Putnam, Hilary (6) Rawls, John (6) Rollin, Bernard E. (6) Saarinen, Risto (6) Scheffler, Samuel (6) Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus (6) Thielicke, Helmut (6) Toda, Hirofumi (6) Vilkko, Risto (6) Wolff, Christian, Freiherr von (6) Wood, Allen W. (6) Yhdistyneiden kansakuntien elintarvike- ja maatalousjärjestö (6) École, Jean (6) Audi, Robert (5) Badiou, Alain (5) Becker, Lawrence C. (5) Callahan, Daniel (5) Cavell, Stanley (5) Chadwick, Ruth F. (5) Crisp, Roger (5) Curran, Charles E. (5) Darwall, Stephen L. (5) Deane-Drummond, Celia (5) Dworkin, Ronald (5) Einhorn, Stefan (5) Feinberg, Joel (5) Forsman, Birgitta (5) Gaita, Raimond (5) Glazer, Amihai (5) Goodin, Robert E. (5) Haapala, Arto (5)