Ongelmia kirjaston viesteissä

Selaa luetteloa

Opetushallitus (61) Korkeakoulujen arviointineuvosto (60) Suomi. Sosiaali- ja terveysministeriö (49) Suomen Akatemia (42) OECD (40) Yhdistyneiden kansakuntien elintarvike- ja maatalousjärjestö (37) Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus (32) Hautamäki, Jarkko (20) Räisänen, Anu (20) Suomi. Opetusministeriö (20) University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education (18) Linnakylä, Pirjo (17) Suomi. Ulkoasiainministeriö (17) Ulkoasiainministeriö. Kehitysyhteistyöosasto (17) Helsingfors universitet, Beteendevetenskapliga fakulteten, Institutionen för lärarutbildning (16) Helsingin yliopisto, Käyttäytymistieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutuslaitos (16) Jakku-Sihvonen, Ritva (14) Korkeakoski, Esko (13) Mustonen, Kirsi (13) Vedung, Evert (13) World Health Organization (13) Knubb-Manninen, Gunnel (12) Nederland (12) Saarela, Merja (12) Suomen kuntaliitto (12) Karjalainen, Asko (11) Moitus, Sirpa (11) Atjonen, Päivi (10) Hernon, Peter (10) Kupari, Pekka (10) Kupiainen, Sirkku (10) Suomi. Maa- ja metsätalousministeriö (10) Suomi. Työministeriö (10) Suomi. Ympäristöministeriö (10) Temmes, Markku (10) Vuorela, Terho (10) Välijärvi, Jouni (10) Hämäläinen, Kauko (9) Koulutuksen arviointineuvosto (9) Opetusministeriö. Koulutus- ja tiedepolitiikan osasto (9) Scheinin, Patrik (9) Stenström, Marja-Leena (9) Hietala, Risto (8) Hujala, Eeva (8) Kauppinen, Tapani (8) Lappalainen, Hannu-Pekka (8) Laukkanen, Reijo (8) Niemivirta, Markku (8) Perälä, Marja-Leena (8) Rautopuro, Juhani (8) Suomi. Valtiovarainministeriö (8) Svedlin, Renata (8) Takala, Sauli (8) Työterveyslaitos (8) Virtanen, Petri (8) Aho, Simo (7) Ahonen, Timo (7) Hautamäki, Airi (7) Hiltunen, Kirsi (7) Holm, Karl (7) International Labour Organisation (7) Kajaste, Matti (7) Lehtinen, Anja-Riitta (7) Lumijärvi, Ismo (7) Paananen, Ilkka-Tapani (7) Pakkanen, Päivi (7) Patton, Michael Quinn (7) Rajavaara, Marketta (7) Saari, Seppo (7) Salmio, Kaija (7) Silverström, Chris (7) Stenbäck, Tuija (7) Sverige. Utbildningsdepartementet (7) Clifford, Richard M. (6) Dugan, Robert E. (6) Fitz-Gibbon, Carol Taylor (6) Frisk, Tarja (6) Harms, Thelma (6) Hildén, Mikael (6) Hildén, Raili (6) Huhtanen, Mari (6) Härmälä, Marita (6) Kansanen, Pertti (6) Kivipelto, Minna (6) Leino-Kilpi, Helena (6) Löppönen, Paavo (6) Malinen, Pentti (6) Mattila, Eero (6) Morris, Lynn Lyons (6) Niemi, Eero K. (6) Poikela, Esa (6) Poutiainen-Lindfors, Ulla (6) Raivola, Reijo (6) Reinikainen, Pasi (6) Rotko, Tuulia (6) Seppälä, Hannele (6) Sihto, Marita (6) Stenvall, Jari (6) Suomen sosialidemokraattinen puolue (6) Suomi. Opetusministeriö. Koulutus- ja tiedepolitiikan osasto (6)