Selaa luetteloa

Helsingin yliopisto, Oikeustieteellinen tiedekunta (1,436) Helsingfors universitet, Juridiska fakulteten (1,435) Helsingin yliopisto, valtiotieteellinen tiedekunta, Sosiaalitieteiden laitos (773) Helsingfors universitet, Beteendevetenskapliga fakulteten, Institutionen för lärarutbildning (762) Helsingin yliopisto, Käyttäytymistieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutuslaitos (706) Helsingfors universitet, Medicinska fakulteten (657) Helsingin yliopisto, Humanistinen tiedekunta, Filosofian, historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos (535) Helsingfors universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för filosofi, historia, kultur- och konstforskning (534) Helsingfors universitet, Beteendevetenskapliga fakulteten, Institutionen för beteendevetenskaper (499) Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Sosiaalitieteiden laitos (494) Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialvetenskaper (491) Helsingin yliopisto, Lääketieteellinen tiedekunta (491) Helsingin yliopisto, valtiotieteellinen tiedekunta, Politiikan ja talouden tutkimuksen laitos (490) Homerus (477) Helsingin yliopisto, Käyttäytymistieteellinen tiedekunta, Käyttäytymistieteiden laitos (460) Helsingfors universitet, Agrikultur- och forstvetenskapliga fakulteten, Institutionen för ekonomi (452) Helsingin yliopisto, Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta, Taloustieteen laitos (452) Helsingin yliopisto. (425) Helsingfors universitet, Humanistiska fakulteten, Finska, finskugriska och nordiska institutionen (421) Helsingin yliopisto, Humanistinen tiedekunta, Suomen kielen, suomalais-ugrilaisten ja pohjoismaisten kielten ja kirjallisuuksien laitos (420) Helsingfors universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för moderna språk (415) Helsingin yliopisto, Humanistinen tiedekunta, Nykykielten laitos (415) Helsingin yliopisto, Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta, Matematiikan ja tilastotieteen laitos (413) Helsingin yliopisto (377) Helsingin yliopisto, Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta, Geotieteiden ja maantieteen laitos (369) Hugo, Victor (366) Helsingfors universitet, Agrikultur- och forstvetenskapliga fakulteten, Institutionen för livsmedels- och miljövetenskaper (361) Helsingin yliopisto, Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta, Elintarvike- ja ympäristötieteiden laitos (361) Helsingin yliopisto, Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta, Tietojenkäsittelytieteen laitos (356) Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Politiikan ja talouden tutkimuksen laitos (328) Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för politik och ekonomi (327) Helsingin yliopisto, Eläinlääketieteellinen tiedekunta (326) Helsingin yliopisto, Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta, Metsätieteiden laitos (320) Helsingfors universitet, Agrikultur- och forstvetenskapliga fakulteten, Institutionen för skogsvetenskaper (319) Helsingfors universitet, Agrikultur- och forstvetenskapliga fakulteten, Institutionen för lantsbruksvetenskaper (311) Helsingin yliopisto, Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta, Maataloustieteiden laitos (311) Helsingin yliopisto, Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta, Fysiikan laitos (299) Hegel, Georg Wilhelm Friedrich (293) Heine, Heinrich (284) Helsingin yliopisto, Farmasian tiedekunta (272) Heidegger, Martin (247) Helsingin yliopisto, Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta, Kemian laitos (222) Hermansson, Johan (213) Hesse, Hermann (208) Hamsun, Knut (200) Helsingfors universitet, Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för datavetenskap (185) Helsingfors universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för världens kulturer (182) Helsingin yliopisto, Humanistinen tiedekunta, Maailman kulttuurien laitos (182) Helsingin yliopisto. Kansanrunoustieteen laitos (179) Haavikko, Paavo (175) Horatius Flaccus, Q. (173) Holberg, Ludvig (170) Helsingfors universitet, Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för matematik och statistik (168) Horatius Flaccus, Quintus (164) Herder, Johann Gottfried von (160) Husserl, Edmund (159) Hauptmann, Gerhart (156) Helsingin yliopiston kirjasto (154) Hume, David (152) Haavio, Martti (151) Helsingfors universitet, Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för geovetenskaper och geografi (151) Hwasser, Israel (151) Helsingin yliopisto, Eläinlääketieteellinen tiedekunta, Kliinisen eläinlääketieteen laitos (148) Harnack, Adolf von (140) Helsingfors universitet, Teologiska fakulteten, Institutionen för praktisk teologi (140) Helsingin yliopisto, Teologinen tiedekunta, Käytännöllisen teologian laitos (140) Hollo, J. A. (138) Habermas, Jürgen (137) Helsingfors universitet, Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten, Kemiska institutionen (137) Heidenstam, Verner von (136) Hollstein, F. W. H. (133) Helsingfors universitet, Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för fysik (132) Herodotus (131) Hemingway, Ernest (126) Huldén, Lars (124) Hofmannsthal, Hugo von (121) Haanpää, Pentti (114) Hippocrates (114) Hardy, Thomas (113) Hakluyt Society (111) Huovinen, Veikko (111) Hirvensalo, Lauri (110) Hebbel, Friedrich (107) Helsingin kaupunki. (106) Helsingfors universitet, Teologiska fakulteten, Institutionen för kyrkohistoria (104) Helsingin yliopisto, Teologinen tiedekunta, Kirkkohistorian laitos (104) Helsingfors universitet, Teologiska fakulteten, Institutionen för systematisk teologi (101) Helsingin yliopisto, Teologinen tiedekunta, Systemaattisen teologian laitos (101) Helsingin yliopisto, käyttäytymistieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutuslaitos (101) Hoffmann, Ernst Theodor Amadeus (99) Huxley, Aldous Leonard (98) Heino, Ulla-Liisa (97) Haahti, Hilja (96) Helsingin seutukaavaliitto (96) Hieronymus, Sophronius Eusebius (95) Haltsonen, Sulo (94) Helakisa, Kaarina (94) Honkapohja, Seppo (93) Helsingin yliopisto, Lääketieteellinen tiedekunta, Kliininen laitos (92) Hirn, Yrjö (92)