Selaa luetteloa

1968 års kyrkohandbokskommitté (10) 1969 års psalmkommitté (8) 1969 års psalmkommitté. (7) 1999 års författningsutredning (5) 1968 års kyrkohandbokskommitté. (4) 1976 års pensionskommission (4) 1982 års Kyrkokommitté (3) 1999 års författningsutredning. (3) 125 let Obŝestvu arheologii, istorii i ètnografii pri Kazanskom universitete (2) 1963 års läroplanskommitté (2) 1963 års läroplanskommitté. (2) 1982 års Kyrkokommitté. (2) 1982 års barnskyddskommission (2) 1982 års revisionsgrupp inom 1968 års kyrkohandbokskommitté (2) 1982 års revisionsgrupp inom 1968 års kyrkohandbokskommitté. (2) 1983 års värnpliktsutbildningskommitté (2) 1983 års värnpliktsutbildningskommitté. (2) 1990 års skogspolitiska kommitté (2) 1990 års skogspolitiska kommitté. (2) 1995 års arbetstidskommitté (2) 1995 års arbetstidskommitté. (2) 1995 års domstolskommitté (2) 1995 års domstolskommitté. (2) 1996 års folkomröstningsutredning (2) 1996 års folkomröstningsutredning. (2) 1999 års rättegångsutredning (2) 1999 års rättegångsutredning. (2) 1999 års skattetilläggskommitté (2) 1 & 0 Ensemble, soittaja (1) 1-j Leningradskij Medicisnkij Institut im. I. P. Pavlova (1) 1-j Moskovskij ordena Lenina medicinskij institut I. M. Sečenova. Kafedra sudebnoj mediciny (1) 1-â Kazanskaâ gimnazìâ (1) 1. sjezd slovanských filologů v Praze 1929. (1) 1000-vuotiaan Unkarin valtion kulttuurin juuret (1) 10th meeting of the BALTEX science steering group (1) 11th World Conference on Mobile and Contextual Learning (1) 12 Congreso de la Union Internacional de Arquitectos (1) 126 Days, esittäjä (1) 12th Annual Meeting of the Society of Biological Systematics (Gesellschaft für Biologische Systematik, GfBS) (1) 12th world conference of The World Council for Gifted and Talented Children, inc (1) 131ah (1) 13th EUCARPIA Congress, Angers, France (1) 13th International Symposium & Workshop (1) 14 ème session du groupe d'experts des Nations Unies pour la normalisation des noms géographiques (1) 14th Nordic Meeting of Structural Chemists (1) 15. Kongresses der European Dialysis and Transplant Nurses Association. European Renal Care Association (1) 16th Nordic and 4th Baltic Peace Research Conference (1) 16th Salt Water Intrusion Meeting (1) 17th Annual Assoc. of Computing Machinery Symposium (1) 1809 - on the border (1) 183 s. (1) 1846 freedom and trade 1996: a commemoration of the 150th anniversary of the repeal of the Corn Laws (1) 1905 god - načalo revolûcionnyh potrâsenij v Rossii XX veka (1) 1907-2007: one hundred years of intuitionism (1) 1918: model komplexního transformačního procesu? (1) 1958. (1) 1963 års bibelkommitté (1) 1968 års barnstugeutredning (1) 1968: Musik und gesellschaftlicher Protest (1) 1968: Musikkulturen zwischen Rebellion und Utopie (1) 1971 NRL-MRC conference (1) 1972 års kommission för svensk lärarutbildning (1) 1972 års kommission för svensk lärarutbildning. (1) 1972 års kommitté för revision av självstyrelselagen (Åland) (1) 1974 års dyrortsklassificeringskommission (1) 1974 års kommission för högskolornas redovisningsinstruktion (1) 1974 års kommission för yrkessjukdomar (1) 1975 Joint Meeting of the FAO Working Party of Experts on Pesticide Residues and the WHO Expert Committee on Pesticide Residues (1) 1975 Joint Meeting of the FAO Working Party of Experts on Pesticide Residues and the WHO Expert Committee on Pesticide Residues. (1) 1975 års vattenvårdskommission (1) 1977 års vallagskommitté (Åland) (1) 1978 års stärkelsekommission (1) 1979 års folkhögskolekommission (1) 1980 års företagsskattekommitté (1) 1981-års jaktlagskommitté (1) 1981-års jaktlagskommitté. (1) 1982 års Bokutredning (1) 1982 års Bokutredning. (1) 1983 års livsmedelskommitté (1) 1984 års kommitté för utredning av parlamentarism (Åland) (1) 1984: Myths and Reality Colloquy (1) 1985-års vallagskommitté (1) 1985-års vallagskommitté. (1) 1990 års arrendekommitté (1) 1990 års arrendekommitté. (1) 1990-års aktiebolagskommission (1) 1991 års RÄTTSDATA-grupp (1) 1991 års arvsfondsutredning (1) 1991 års arvsfondsutredning. (1) 1992 års trädgårdsnäringsutredning (1) 1992 års trädgårdsnäringsutredning. (1) 1994 års körkortsutredning (1) 1994 års körkortsutredning. (1) 1995 års hyreslagstiftningsutredning (1) 1995 års hyreslagstiftningsutredning. (1) 1995 års skatteflyktskommitté (1) 1995 års skatteflyktskommitté. (1) 1995 års vapenutredning (1) 1995 års vapenutredning. (1) 1995 års yrkestrafikutredning (1)